แนะนำการท่องเที่ยวซึรุงะ

จักรยานเช่า

Main Image

เปลี่ยนบรรยากาศ ท่องเที่ยวสบายๆโดยใช้จักรยานเช่า

บริเวณย่านชุมชนแถวสถานีซึรุงะและพื้นที่สาธารณะเขตคาเนะงาซากิมีจุดเที่ยวชมอันมีเสน่ห์หลายแห่ง อย่างเช่น ศาลเจ้าเคย์ฮิ  โกดังอิฐแดงซึรุงะ และถนนพิพิธภัณฑ์ แต่หากออกไปอีกหน่อยก็จะพบกับป่าสนแห่งเคย์ฮิ  วัดไซฟุคุ และสุสานทาเคดะโคอุนไซ ขอแนะนำให้เช่าจักรยานปั่นเที่ยวชม
สัมผัสสายลมสบายๆ พร้อมกับเดินเล่นผ่อนคลายผ่านบ้านเรือนเรียงรายที่ให้ความรู้สึกท่าเรือซึรุงะ

ประเภทรถ

รถจักรยานที่สามารถเช่าได้ มีให้ท่านเลือก 4 ประเภท คือ จักรยานเมือง จักรยานมาตรฐาน จักรยานสปอร์ต และจักรยานไฟฟ้า

ที่ย่านชุมชนซึรุงะไม่มีความแตกต่างทางพื้นที่ลาดมากมายนัก แต่เขตนอกเมืองจะมีสะพานขึ้นลงตามจุดหมายปลายทาง

ท่านที่มีจุดหมายอยู่ที่เขตนอกเมือง หรือท่านที่อยากออกไปไกลอีกหน่อย เช่น แถววัดไซฟุคุ และศาลเจ้าโจงู ขอแนะนำรถจักรยานปรับความเร็วซึ่งสามารถปรับความเร็วของจักรยานและความหนักของคันเหยียบตามสถานการณ์ได้

อัตราค่าบริการ

  จักรยานเมือง จักรยานมาตรฐาน จักรยานสปอร์ต จักรยานไฟฟ้า
ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 300เยน 400เยน 500เยน 600เยน
2 ชั่วโมง - 4 ชั่วโมง 500เยน 600เยน 700เยน 800เยน
4 ชั่วโมง - 6 ชั่วโมง 700เยน 800เยน 900เยน 1,000เยน
6 ชั่วโมง - 8 ชั่วโมง 900เยน 1,000เยน 1,100เยน 1,200เยน
8 ชั่วโมงขึ้นไป
(ใช้บริการได้จนถึง 21:30)
1,000เยน 1,200เยน 1,400เยน 1,600เยน
2 วัน 1 คืน 1,000 เยน
+ อัตราค่าบริการชั่วโมงที่เพิ่มเติม
1,200 เยน
+ อัตราค่าบริการชั่วโมงที่เพิ่มเติม
1,400 เยน
+ อัตราค่าบริการชั่วโมงที่เพิ่มเติม
1,600 เยน
+ อัตราค่าบริการชั่วโมงที่เพิ่มเติม

ทางเรายังให้บริการระยะยาวมากกว่า 2 วัน 1 คืน  เชิญท่านสอบถามได้

แผนที่การเดินทาง

รายละเอียด

สถานที่ตั้ง
1-1-19 คานาวะโจ อำเภอซึรุงะ
“โอรุพาร์ค” ศูนย์เอนกประสงค์สถานีซึรุงะ
(ศูนย์ให้บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวซึรุงะ)
เวลาทำการ
8:30 ถึง 19:30
วันหยุด
เปิดทำการตลอดทั้งปี
ค่าบริการ
300 เยน~(แตกต่างตามระยะเวลาที่ใช้บริการ)