แนะนำการท่องเที่ยวซึรุงะ

การเดินทางมายังซึรุงะ

แผนที่

เมืองซึรุงะ ตั้งอยู่บนเส้นละติจูดที่ 35 องศาเหนือ 38 ลิปดา 42.7 ฟิลิปดา และเส้นลองติจูดที่ 136 องศาตะวันออก 3 ลิปดา 19.8 ฟิลิปดา หากใช้บริการเครื่องบิน จากโตเกียวให้ใช้บริการสนามบินนาริตะหรือฮาเนดะ จากฮอกไกโด-สนามบินชินจิโตเซะ จากเขตโทโฮคุ-สนามบินเซ็นได จากเขตคิวชู-สนามบินฟุคุโอกะ และ จากโอกินาว่า-สนามบินนาฮะโดยมาลงที่สนามบินโคมัตซึ จากสถานีโคมัตสึ ให้ใช้บริการ รถลีมูซีนบัส หรือรถไฟด่วน JR หากใช้บริการรถไฟ จากโตเกียว นาโงย่าและโอซาก้าเดินทางด้วยรถไฟชินคันเซ็น จากนั้นให้เปลี่ยนรถที่สถานีไมบาระเป็นรถไฟด่วนมุ่งหน้าสู่เมืองซึรุงะ มีรถไฟด่วนวิ่งตรงจากนาโงย่าและโอซาก้า

เดินทางโดยรถไฟ

สถานที่ออกเดินทาง รถไฟที่ให้บริการ เวลาที่ใช้ เส้นทาง
โตเกียว เดินทางโดยชินคันเซ็น ประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที สถานีโตเกียว  ชินคันเซ็น“ฮิคาริ(หยุดรถที่ไมบาระ)”  สถานีไมบาระ(เปลี่ยนรถ)  รถไฟด่วน “ชิราซากิ”   สถานีซึรุงะ (ลงรถ)
นาโงย่า เดินทางโดยชินคันเซ็น (เวลาน้อยที่สุด) ประมาณ 1 ชั่วโมง สถานีนาโงย่า  ชินคันเซ็น“ฮิคาริ(หยุดรถที่ไมบาระ)”  สถานีไมบาระ(เปลี่ยนรถ)   รถไฟด่วน “ชิราซากิ”สถานีซึรุงะ (ลงรถ)
เดินทางโดยรถไฟด่วนปกติ (ไม่เปลี่ยนรถ) ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที สถานีนาโงย่า  รถไฟด่วน “ชิราซากิ”  สถานีซึรุงะ (ลงรถ)
โอซาก้า เดินทางโดยรถไฟด่วนปกติ (เวลาน้อยที่สุด・ไม่เปลี่ยนรถ) ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที สถานีโอซาก้า  รถไฟด่วน “ทันเดอร์เบิร์ด”  สถานีซึรุงะ (ลงรถ)
เดินทางโดยรถไฟด่วนแบบใหม่ (ไม่เปลี่ยนรถ) ประมาณ 2 ชั่วโมง สถานีโอซาก้า  รถไฟด่วนแบบใหม่ ไป“ซึรุงะ”  สถานีซึรุงะ (ลงรถ)

เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล

สถานที่ออกเดินทาง ส้นทางที่ให้บริการ เวลาที่ใช้ เส้นทาง
โตเกียว ผ่านทางด่วนโทเม ( ประมาณ 450 กิโลเมตร) ประมาณ 5 ชั่วโมง 40 นาที ตเกียวIC   ทางด่วนโทเม  ทางด่วนเมชิน  มบาระ JCT (ทางแยก)  ทางด่วนโฮคุริคุ   ซึรุงะIC
นาโงย่า ผ่านทางด่วนเมชิน ( ประมาณ 130 กิโลเมตร) ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที นาโงย่าIC   ทางด่วนเมชิน  ไมบาระ JCT (ทางแยก)  ทางด่วนโฮคุริคุ   ซึรุงะIC
โอซาก้า ผ่านทางด่วนเมชิน ( ประมาณ 160 กิโลเมตร) ประมาณ 2 ชั่วโมง ซุยตะIC   ทางด่วนเมชิน  ไมบาระ JCT (ทางแยก)  ทางด่วนโฮคุริคุ   ซึรุงะIC
โกเบ ผ่านทางด่วนไมซึรุ วาคาสะ ( ประมาณ 160 กิโลเมตร) ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที นิชิโนะมิยะคิตะIC   ทางด่วนจูโงะคุ  โยชิคาวะJCT(ทางแยก)  ไมซึรุวาคาสะ   ซึรุงะIC

เดินทางโดยรถบัสด่วน

สถานที่ออกเดินทาง สถานที่ออกเดินทาง เวลาที่ใช้ บริษัทที่ดำเนินการ
โตเกียว สถานีโตเกียว ประตูทางออกทิศใต้ยาเอสึ ประมาณ 7 ชั่วโมง
 • รถบัส JR
 • รถบัสคันโตเคย์ฟุคุ
 • การรถไฟฟุคุอิ
นาโงย่า สถานีขนส่งเมเทตสึนาโงย่า ประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที
 • รถบัสโทไค JR
 • รถบัสเมเทตสึ
 • รถบัสเคย์ฟุคุ
 • การรถไฟฟุคุอิ
โอซาก้า สถานีโอซาก้า ประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที
 • รถบัสด่วนฮันคิว
 • รถบัสเมเทตสึ
 • การรถไฟฟุคุอิ

เดินทางโดยเครื่องบิน

กรณีเดินทางมาโดยเครื่องบินจะต้องใช้บริการสนามบินโคมัตสึ มีรถลีมูซีนบัสให้บริการจากสนามบินโคมัตสึไปยังสถานี JR โคมัตสึ

จากสนามบินโคมัตสึถึงสถานีซึรุงะกรุณาใช้บริการลีมูซีนบัสตามด้านบนและรถไฟด่วน JR โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที

สถานที่ออกเดินทาง สนามบินที่ให้บริการ เวลาที่ใช้ บริษัทที่ดำเนินการ
โตเกียว ออกจากสนามบินฮาเนดะ ถึงสนามบินโคมัตสึ ประมาณ 1 ชั่วโมง สนามบินโคมัตสึ  ซึรุงะ 1 ชั่วโมง 40 นาที
 • ANA
 • JAL
ฮอกไกโด ออกจากสนามบินชินจิโตเสะ ถึงสนามบินโคมัตสึ ประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที สนามบินโคมัตสึ  ซึรุงะ 1 ชั่วโมง 40 นาที
 • ANA
ภูมิภาคโทโฮคุ ออกจากสนามบินเซ็นได ถึงสนามบินโคมัตสึ ประมาณ 1 ชั่วโมง 5 นาที สนามบินโคมัตสึ  ซึรุงะ 1 ชั่วโมง 40 นาที
 • ANA
ภูมิภาคคิวชู ออกจากสนามบินฟุคุโอกะ ถึงสนามบินโคมัตสึ ประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที สนามบินโคมัตสึ  ซึรุงะ 1 ชั่วโมง 40 นาที
 • ANA
โอกินาว่า ออกจากสนามบินนาฮะ ถึงสนามบินโคมัตสึ ประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที สนามบินโคมัตสึ  ซึรุงะ 1 ชั่วโมง 40 นาที
 • JTA

เดินทางโดยเรือเฟอร์รี่

ท่านสามารถเดินทางมายังท่าเรือซึรุงะได้โดยตรงจากฮอกไกโด・อาคิตะ・นีงาตะโดยเรือเฟอร์รี่ทั้งขาไปกลับซึ่งดำเนินการโดยฟอร์รี่ชินนิฮอนไคราคาไม่แพงและยังสามารถสนุกสนานไปกับการท่องเที่ยวโดยเรืออย่างเต็มอิ่ม

ท่าเรือที่ออกเดินทาง เวลาที่ใช้
ท่าเรือโทมาโคะมาอิตะวันตก (เส้นทางตรง) ประมาณ 19 ชั่วโมง 30 นาที
ท่าเรือโอตารุ (เดินทางตามวันที่กำหนด) ประมาณ 20 ชั่วโมง 30 นาที
ท่าเรืออาคิตะ ประมาณ 19 ชั่วโมง 50 นาที
ท่าเรือนีงาตะ ประมาณ 12 ชั่วโมง 30 นาที

แผนที่การเดินทาง