แนะนำการท่องเที่ยวซึรุงะ

ร่องรอยปราสาทเก็มบาโอะ (ปราสาทเขาอุจินาคาโอะ)

Main Image

ปราสาทที่ใช้เทคนิคพิเศษในการสร้างออกมาได้อย่างน่าภาคภูมิใน สร้างขึ้นในช่วงสงครามชิซึงะทาเกะ

เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นเมื่อครั้งชิบาตะ คัตซึอิเอะเป็นผู้นำกองกำลังทหารในสงครามชิซึงะทาเกะ สมัยเทนโชที่ 11 (ค.ศ.1583 ) ตั้งอยู่บนยอดเขาอุจินาคาโอะ (สูงกว่าระดับน้ำทะเล 460 เมตร) ที่กั้นระหว่างจังหวัดฟุคุอิกับจังหวัดชิกะ โดยอยู่ทางตะวันออกสุดของเขตซึรุงะ ปราสาทตั้งอยู่ใจกลางป้อมปราการในจุดที่สูงที่สุด เน้นยุทธศาสตร์ป้องกันไปพร้อมกับเป็นจุดที่สามารถเฝ้าดูอาณาเขตได้ตามแผนอย่างยอดเยี่ยมเพื่อปักหลักจู่โจมได้อีกด้วย อีกทั้งว่ากันว่าชี้ให้เห็นถึงโครงสร้างอันพัฒนาได้ยอดเยี่ยมที่สุดของปราสาทบนภูเขาที่มีทั่วทั้งจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นการจัดวางและแยกแยะจุดประสงค์การใช้งานระหว่างรั้วชั้นต่างๆ ที่ไม่เหมือนกัน ระดับการสำเร็จของเขื่อนกั้น คูน้ำโดยรอบ การพัฒนาของกำแพงดิน รวมถึงตัวปราสาทที่พร้อมใช้งาน

แผนที่การเดินทาง

รายละเอียด

วิธีการเดินทาง
กรณีเดินทางโดยรถส่วนตัวจากทางด่วนทางด่วนโฮคุริคุ・ซึรุงะ IC ประมาณ 20 นาที และเดินประมาณเท้า 20 นาที
ที่อยู่ใหม่
โทเนะ อำเภอซึรุงะ จังหวัดฟุคุอิ
ที่จอดรถ
ที่จอดรถฟรี (จำกัดจำนวนคันรถ)