แนะนำการท่องเที่ยวซึรุงะ

พื้นที่ลุ่มชื้นอิเคะโนะโคจิ

Main Image

จะได้พบสัตว์และพืชพันธุ์ต่างๆ ที่ไม่เคยเห็นในที่ราบพื้นดินมาก่อน ได้ทุกหนแห่ง

บริเวณโดยรอบต้นกำเนิดแม่น้ำโชโนะคาวะที่ไหลเอื่อยผ่านเขตซึรุงะ คือ พื้นที่ลุ่มชื้นอิเคะโนะโคจิ ซึ่งเป็นบึงครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 4 เฮกเตอร์และมีภูเขาล้อมรอบ คนในท้องถิ่นมีความผูกพันและรู้จักดีในชื่อว่า “อาวารางะอิเคะ” และธรรมชาติที่มนุษย์ยังไม่เคยเข้าถึงยังคงหลงเหลืออยู่ภายในที่แห่งนี้อีกมากมาย ต้นไม้โดยรอบก็จะผลัดกิ่งใบร่วงทับถมซ้อนกันไปเรื่อย
พืชที่ขึ้นหนาแน่นหลักก็คือ พืชจำพวกมอสและป่าของต้นฮันโนคิ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มพันธุ์ไม้เปียกชื้นกระจายอีกมากมาย ซึ่งจะสามารถพบเห็นพืชพันธุ์ต่างๆ ที่แม้ในจังหวัดเดียวกันก็หาดูได้เฉพาะที่นี่เท่านั้น พื้นที่ลุ่มชื้นนี้มีการเคลื่อนตัวเหลื่อมกันของชั้นดินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงบริเวณเปลือกโลกทำให้พื้นดินจมต่ำลง ต่อมาน้ำจึงซึมจากผิวดินที่ซ้อนๆ กันหลายชั้นขึ้นมาท่วมขังก่อเกิดเป็นพื้นที่ลุ่มชื้นขึ้น

แผนที่การเดินทาง

รายละเอียด

วิธีการเดินทาง
กรณีเดินทางโดยรถส่วนตัว จากทางด่วนทางด่วนโฮคุริคุ・ซึรุงะ IC ประมาณ 35 นาที
ที่อยู่ใหม่
อิเคโนะโคะอุจิ อำเภอซึรุงะ จังหวัดฟุคุอิ
ที่จอดรถ
ที่จอดรถฟรี (จำกัดจำนวนคันรถ)