แนะนำการท่องเที่ยวซึรุงะ

ศาลเจ้าโจงู

Main Image

หอหลักในศาลเจ้าเคย์ฮิ

คนในท้องถิ่นจะคุ้นชินในชื่อเรียกว่า “โอะซัน โนะ โจงูซัง” เป็นศาลเจ้าที่มีธรรมชาติงดงามตามฤดูกาลทั้งสี่ เช่น ดอกบ๊วย ดอกซากุระ รวมถึงใบไม้เปลี่ยนสี จักรพรรดินีจิงงู ทรงมีพระประสูติกาลพระจักรพรรดิโอจิน ในศาลเจ้าแห่งนี้ จึงศรัทธาพระนางให้เป็นเทพเจ้าผู้คุ้มครองให้คลอดบุตรปลอดภัย และด้วยการที่จักรพรรดินีจิงงุทรงเป็นพระมเหสีของจักรพรรดิชูไอผู้เปรียบเสมือนเทพเจ้าของศาลเจ้าเคย์ฮิ ดังนั้นศาลเจ้าโจงูจึงเปรียบเสมือนคู่ชีวิตกับศาลเจ้าเคย์ฮิ โดยมีศาลเจ้าโจงูเป็นหอหลักสำคัญ
ในเดือนกรกฎาคมของทุกปี จะมีพิธีล่องเกี้ยวแห่เทพเจ้าจักรพรรดิชูไอเทพแห่งศาลเจ้าเคย์ฮิ ข้ามทะเลไปยังศาลเจ้าโจงูเพื่อพบกับจักรพรรดินีจิงงูซึ่งเชื่อว่าประดิษฐานอยู่ที่นั่น เป็นที่มาเรื่องเล่าเทพนิยายสุดแสนโรแมนติก อีกทั้งยังเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าคุ้มภัยสำหรับการประมง และการเดินเรือ เนื่องจากมีเรื่องเล่าขานกันว่าพระจักรพรรดินีจิงงู ได้เคยสวดมนต์ขอพรให้พิชิตผ่านพ้นเหตุการณ์การแย่งชิงดินแดนกับชนเผ่าเกาหลีในอดีตกาลด้วย

เทศกาลบวงสรวงเทพเจ้า (ช่วงเวลาจัดงาน : เดือนกรกฎาคม)

วันที่ 22 กรกฎาคมของทุกปีเชื่อกันว่าจักรพรรดิชูไอ เทพแห่งศาลเจ้าเคย์ฮิจะล่องเรือข้ามทะเลไปพบพระมเหสีของพระองค์จักรพรรดินีจิงงูแห่งศาลเจ้าโจงู เป็นเทศกาลสุดโรแมนติกที่ทำให้นึกถึงเรื่องเล่าของดาวเจ้าหญิงทอผ้ากับดาวชายเลี้ยงวัวที่กลับมาเจอกันในวันทานาบาตะของทุกปี

แผนที่การเดินทาง

รายละเอียด

วิธีการเดินทาง
กรณีเดินทางโดยรถส่วนตัวจากทางด่วนทางด่วนโฮคุริคุ・ซึรุงะ IC ประมาณ 22 นาที
กรณีเดินทางโดยรถบัสจากสถานี JR ซึรุงะ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที โดย คอมมูนิตี้บัส“สายโจงู” ลงสถานี “โจงู”
ที่อยู่ใหม่
13-16 โจงู อำเภอซึรุงะ จังหวัดฟุคุอิ
ที่จอดรถ
ที่จอดรถฟรี