แนะนำการท่องเที่ยวซึรุงะ

สถานีซึรุงะมินาโตะเก่า (พิพิธภัณธ์ทางรถไฟซึรุงะ)

Main Image

ครั้งหนึ่งเคยเป็นเส้นทางสั้นที่สุดไปยังยุโรป

อาคารแห่งนี้ซึ่งใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟซึรุงะได้ฟื้นคืนชีพสถานีซึรุงะมินาโตะเก่าที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่สำคัญในฐานะสถานีต้นและปลายทางของ “ทางรถไฟนานาชาติเชื่อมต่อทวีปเอเชียและยุโรป” และได้ถูกใช้เป็นอาคาร PR ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวของซึรุงะ “ทางรถไฟนานาชาติเชื่อมต่อทวีปเอเชียและยุโรป” ได้เริ่มเปิดใช้เมื่อเดือนมิถุนายนปีเมจิที่ 45 ให้บริการจากสถานีชิมบาชิ ‐คาเนะงาซากิ (ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีซึรุงะ)
เชื่อมต่อกับเรือเส้นทางตรงสู่วลาดีวอสตอค จากวลาดิวอสตอคผ่านไซบีเรียต่อไปจนถึงยุโรป ครั้งหนึ่งการจะไปยุโรปจากญี่ปุ่นโดยทางเรือใช้เวลา 1 เดือน นับว่าเป็นการเดินทางที่ยาวนาน แต่เส้นทางรถไฟนานาชาติเชื่อมต่อทวีปเอเชียและยุโรปผ่านไซบีเรีย จากโตเกียวไปปารีสใช้เวลาเพียงแค่17วัน ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของผู้คนและวัฒนธรรมมากมาย จากสิ่งนี้จึงกล่าวได้ว่า ซึรุงะเป็นประตูที่เชื่อมยุโรปไว้โดยผ่านเส้นทางรถไฟที่วิ่งผ่านไซบีเรียนั่นเอง

ซึรุงะ・เมืองที่ก้าวมาพร้อมกับทางรถไฟ

ซึรุงะเป็นเมืองแรกที่มีการวางเส้นทางรถไฟในแถบทะเลญี่ปุ่น ในปีโชวะที่ 32 การแลกเปลี่ยนโดยการใช้รถไฟพลังงานไฟฟ้าอย่างแท้จริงในประเทศญี่ปุ่นได้เสร็จสมบูรณ์เป็นครั้งแรกโดยเฉพาะในปีโชวะที่37ช่วงที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนั้นได้มีการเปิดใช้อุโมงค์โฮคุริคุซึ่งเปิดใช้เป็นอันดับ 1 ของญี่ปุ่นและอันดับ 5 ของโลกด้วย ซึรุงะครั้งหนึ่งเคยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการคมนาคมด้านฝั่งทะเลญี่ปุ่น และเป็นเมืองที่ก้าวมาพร้อมๆกับทางรถไฟและท่าเรือ

เนื้อหาจัดแสดง

เอกสารของจริง (ทางรถไฟ สัญญาณไปจราจร สปอร์ตไลท์ เครื่องควบคุมสัญญาณไฟการหยุดและการเดินรถไฟ เป็นต้น) แบบจำลองทางรถไฟ (รถไฟขบวนเอก ลานรถไฟแห่งที่ 1 และ 2 ของซึรุงะ เป๋นต้น) การฉายภาพ (DVD เรื่องราวทางรถไฟซีรุงะ) แผงฉาก (ตั้งแต่เริ่มดำเนินทางรถไฟ จนกระทั่งถึงการเปลี่ยนมาใช้กระแสไฟแทน รถไฟที่วิ่งผ่านซึรุงะ เป็นต้น) เอกสารจำลอง (ตารางเวลาเดินรถ คู่มือการท่องเที่ยวทางรถไฟและทางเรือ ตั๋วสำหรับทางรถไฟทวีปเอเชียและยุโรป เป็นต้น)

ขอความกรุณาสำหรับผู้ที่มาเยือนทุกท่าน

อาจมีบางกรณีที่มีการปิดพิพิธภัณฑ์เป็นกรณีพิเศษเนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น ไต้ฝุ่น แผ่นดินไหว

อาจมีบางกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่ลงไว้เนื่องจากมีการเปลี่ยนเนื้อหาที่ใช้ในการจัดแสดง

แผนที่การเดินทาง

รายละเอียด

วิธีการเดินทาง
กรณีเดินทางโดยรถส่วนตัวจากทางด่วนทางด่วนโฮคุริคุ・ซึรุงะ IC ประมาณ 10 นาที
กรณีเดินทางโดยรถบัสจากสถานี JR ซึรุงะ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที โดย “รถบัสเวียนรอบเมืองซึรุงะ (เส้นทางท่องเที่ยว)” ลงป้าย “คาเนะงาซากิเรียะคุจิ”
ที่อยู่ใหม่
1-25 ตำบลมินาโตะ อำเภอซึรุงะ จังหวัดฟุคุอิ
ที่จอดรถ
ที่จอดรถฟรี (ที่จอดรถพื้นที่สาธารณะเขตคาเนะงาซากิ)
เวลาทำการ
9:00 ถึง 17:00
วันหยุดทำการ
วันจันทร์ (กรณีเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้ถือเป็นวันถัดไป) วันสิ้นปีและขึ้นปีใหม่