แนะนำการท่องเที่ยวซึรุงะ

พื้นที่ชุ่มน้ำนาคะอิเคะมิ

Main Image

เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำขึ้นทะเบียนอนุสัญญาแรมซาร์ ที่มีสิ่งมีชีวิตและพืชพันธุ์ประมาณ 3,000 ชนิด

เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มต่ำ ครอบคลุมบริเวณกว้างประมาณ 25 เฮกเตอร์ โดยมี 3 เนินเขาเตี้ย ล้อมรอบด้วยพืชพันธุ์ที่มีเฉพาะที่นี่รวมตัวเกิดหมู่ไม้หลากกลุ่มขึ้น ยังสิ่งมีชีวิตแมลงที่อาศัยในแหล่งน้ำมากมาย หากจะนับเฉพาะชนิดของแมลงปอพบว่ามีถึง 70 ชนิด ภายในมีศูนย์ต้อนรับผู้มาเยือน พร้อมจัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ชุ่มน้ำนาคะอิเคะมิและภาพเรื่องราวของนาคะอิเคมิในอดีตด้วย
เป็นสถานที่ที่จะได้เพลิดเพลินกับหน้าตาสิ่งมีชีวิตและพันธุ์ไม้ต่างๆ ในแต่ละฤดูกาล ทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอนุรักษ์ในอนุสัญญาแรมซาร์ เมื่อปี ค.ศ.2012 ซึ่งจะสามารถพบเห็นทั้งพืชและสัตว์หายากกว่า 3,000 ชนิด โดยมีสิ่งมีชีวิตที่ใกล้การสูญพันธุ์ 80 ชนิดรวมอยู่ในนั้นด้วย ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของพื้นที่ชุ่มน้ำแล้วยังพยายามรักษาสภาพทุ่งนาดำ โครงการพัฒนานาข้าวแห่งใหม่ที่เริ่มมาตั้งแต่สมัยเอโดะ ทั้งหมดนี้ทำให้สามารถใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ชื่อว่า “สายสัมพันธ์บ้านเกิด ธรรมชาติกับชาวบ้าน นาคะอิเคะมิ”

แผนที่การเดินทาง

รายละเอียด

วิธีการเดินทาง
กรณีเดินทางโดยรถส่วนตัว จากทางด่วนทางด่วนโฮคุริคุ・ซึรุงะ IC ประมาณ 5 นาที
กรณีเดินทางโดยรถบัสจากสถานี JR ซึรุงะ ใช้เวลาประมาณ 9 นาที โดยคอมมูนิตี้บัส “สายโทโก” ลงป้าย “นากาอิเคมิกุจิ”
*สำหรับ “สายโทโก” กรุณาจองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0770-24-3555
ที่อยู่ใหม่
โอคุเซ็ตซึโฮริ คาชิมาการิ เลขที่ 79 อำเภอซึรุงะ จังหวัดฟุคุอิ
ที่จอดรถ
ที่จอดรถฟรี
เวลาทำการ
9:00 ถึง 16:30 (มีนาคม - ตุลาคม)
9:00 ถึง 16:00 (พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์)
วันหยุดทำการ
วันจันทร์ (กรณีเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้ถือเป็นวันถัดไป)
วันถัดไปของวันหยุด
วันสิ้นปีและขึ้นปีใหม่