แนะนำการท่องเที่ยวซึรุงะ

ถนนสัญลักษณ์แห่งซึรุงะ

Main Image

ตัวเมืองซึรุงะเชื่อมระหว่างทางรถไฟและท่าเรือ

ถนนสัญลักษณ์แห่งนี้เป็นถนนที่มีร้านค้าเรียงรายทอดยาวตั้งแต่หน้าสถานีซึรุงะไปจนถึงศาลเจ้าเคย์ฮิ และยังมีรูปปั้นโลหะผสมทองสำริดจัดไว้ตลอดแนว เช่น รูปปั้น “รถไฟสายทางช้างเผือก 999” หรือ “เรือรบอวกาศยามาโตะ” เป็นต้น ว่าแต่ทำไมมีรูปปั้นที่มาจากผลงานของ เลจิ มัทซึโมโตะ อยู่ในเมืองซึรุงะวางเรียงกันมากมายล่ะ? คำบอกใบ้คือ “รถไฟสายทางช้างเผือก 999 = ทางรถไฟ-วิทยาศาสตร์-อนาคต” และ “เรือรบอวกาศยามาโตะ = ท่าเรือ-วิทยาศาสตร์-อนาคต” นั่นเอง
ซึรุงะเป็นเมืองที่มีทางรถไฟสร้างมาถึงที่แรกในฝั่งทะเลญี่ปุ่น ครั้งหนึ่งในอดีต สถานีท่าเรือซึรุงะเคยเป็นทางผ่านของรถไฟสายเชื่อมสัมพันธ์โตเกียวกับปารีส “ทางรถไฟนานาชาติเชื่อมต่อทวีปเอเชียและยุโรป” “เมื่อปีโชวะที่ 32 เป็นที่แรกในประเทศญี่ปุ่นที่ได้เปลี่ยนมาใช้รถไฟระบบไฟฟ้าอย่างจริงจัง และต่อมาในปีโชวะที่ 37 อุโมงค์บนพื้นดินก็ถูกเปิดใช้เป็นที่แรกในญี่ปุ่น และถือเป็นลำดับที่ 5 ของโลก
ซึรุงะ ถือว่าเป็นเมืองหลักในการคมนาคมของฝั่งทะเลญี่ปุ่น สามารถบอกได้ว่า “เป็นเมืองท่าและทางรถไฟเพียงไม่กี่แห่งของญี่ปุ่น” ด้วยเหตุนี้เอง รูปปั้นโลหะที่ตั้งเรียงบนถนนสัญลักษณ์ซึรุงะจึงถูกจัดขึ้นเมื่อ ค.ศ.1999 เพื่อเป็นที่ระลึกครบรอบ 100 ปีที่ซึรุงะได้เปิดเป็นเมืองท่า สื่อภาพลักษณ์ของเมืองว่าเป็น “เมืองหลักแห่งวิทยาศาสตร์” “ท่าเรือ” และ “สถานี” ผ่านทางรูปปั้นแห่งอนาคตของเมืองซึรุงะที่นำมารวมกันไว้มากมาย

แผนที่การเดินทาง

รายละเอียด

วิธีการเดินทาง
กรณีเดินทางโดยรถส่วนตัวจากทางด่วนทางด่วนโฮคุริคุ・ซึรุงะ IC ประมาณ 10 นาที
ที่อยู่ใหม่
ย่านร้านค้าทอดยาวตั้งแต่ด้านหน้าสถานีซึรุงะไปจนถึงศาลเจ้าเคย์ฮิ